Yacht Nederland BV - Groningen GR

Johnson & Johnson Vision Care, onderdeel van Johnson & Johnson Medical B.V. zet zich in om het gezichtsvermogen in de wereld te transformeren. Johnson & Johnson Vision (voorheen AMO Groningen BV) is als Centre of Excellence ingericht om innovatieve oplossingen voor de chirurgische oogheelkunde - voornamelijk intra-oculaire lenzen (IOL’s) - te ontwikkelen, te verbeteren, productierijp te maken en te produceren. De organisatie is onderverdeeld in 5 kernteams die grotendeels projectmatig en volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen in een internationale omgeving werken. De organisatie is door een toename aan projecten en productievolume fors aan het groeien.


Wat ga je doen:

Zorgdragen voor activiteiten op het gebied van ontwikkelen, optimaliseren en invoeren van nieuwe en bestaande productie (deel)processen en methoden. Ontwerpen, ontwikkelen en realiseren van (concept) oogheelkundige Medical Devices. Daarnaast het ontwerpen, fabriceren en (laten) installeren van benodigde apparatuur en programmatuur om op basis van continue verbetering te komen tot een betrouwbaar, robuust en efficiënt productieproces.


Kerntaken

·       Ontwikkelen van nieuwe productieprocessen en (test)methodes, deze opschalen en optimaliseren.

·       Het ontwerpen, fabriceren en (laten)installeren van benodigde apparatuur

·       Ontwikkelen / aanpassen van grondstoffen en / of de specificaties hiervoor

·       Ontwikkelen van productiematerialen

·       Ontwerpen, ontwikkelen en realiseren van (concept) oogheelkundige Medical

Devices aan de hand van het Design Control proces in New Product Introduction projecten.

·       Uitvoeren van Product of Proces Transfers van en naar andere locaties.

·       Participeren in of leiden van projectteams en overige overlegorganen met betrekking tot het eigen taakgebied

·       Opstellen van protocollen, rapporten en uitvoeren van validatietesten

·       Opstellen en documenteren van product- en processpecificaties en werk- en bedieningsvoorschriften

·       Vergroten en overdragen van product- en proceskennis door middel van trainingen en instructies


Wij zoeken een kandidaat met een Technisch georiënteerde opleiding op minimaal HBO-niveau (werktuigbouw, chemische procestechnologie, techische bedrijfskunde, technische natuurkunde) die veel kennis heeft van het ontwikkelen van technologie en processen voor hoogwaardige productie en in het bezit is van een Lean Six Sigma Black Belt of vergelijkbare kennis en ervaring bezit. In deze rol ben je vooral bezig met de harmonisatie van productieprocessen, procedures, technologie en methoden ten behoeve van een naadloze NPI- ontwikkeling en de toekomstige uitrol op twee locaties. Hirerbij zul je het IOL-platformharmonisatieprogramma over de 2 locaties leiden.

Daarnaast heb je:

·       Enkele jaren relevante werkervaring, bij voorkeur in de farmaceutische of medical device industrie. 

·       Senioriteit in de functie is met name afhankelijk van de complexiteit en/of omvang van projecten en activiteiten, en de mate van zelfstandigheid in      de uitvoering.

    Specifieke kennis:

·       Relevante GMP, QSR, MDD / EU MDR, ISO 13485, ISO 14971, ISO 11979

·       Kennis relevante werkvoorschriften en procedures

·       Design Control

·       Product- en procesvalidaties

·       Design For Manufacturability (DFM)

·       Automatisering, Robotica, Industry 4.0

·       Metrology en/of Sensoring


Een rechtstreeks dienstverband en inschaling op basis van kennis en ervaring. Men biedt flexibiliteit en goede secundaire voorwaarden.
Collegialiteit en open dialoog worden met een hoofdletter geschreven – en wel  teamoverschrijdend: de verschillende afdelingen zijn nauw met elkaar verweven. De individuele ontwikkeling van onze medewerkers ligt ons na aan het hart. We letten erop dat elk zijn persoonlijke sterke punten kan inbrengen en zich kan ontplooien.